Reklamation

Gör en reklamation - snabbguide

1. Ta bilder på fordonet och på felet.

2. Mät felet och ange exakt mått i millimeter.
3. Fyll i formuläret via länken nedan.

OBS! Innan du kan göra en reklamation måste du så långt som möjligt slutföra monteringen av SAMTLIGA filmer. Installationer som inte är slutförda och inte kan visas på bild accepteras inte som reklamation.


Fotografera din bil korrekt 

Så här fotograferar du din bil på ett korrekt sätt så att vi kan hjälpa dig oavsett om det handlar om att du vill köpa solfilm till din bil och behöver hjälpmed att välja rätt karossmodell, en reklamation eller en förfrågan om vi har solfilm till just din bilmodell. 


Fotografera en reklamation - snabbguide

Från utsidan

FEL: Detaljbilder på glipor kan inte användas för att hantera ett reklamationsärende.

Rätt: Man behöver se hela rutan och filmen för att kunna bedöma monteringen och ev. produktionsfel. 

Från insidan

FEL: Detaljbilder på glipor på ena sidan av tex en bakruta kan inte användas för att hantera ett reklamationsärende.

Rätt: Oavsett om det är fel på den ena sidan eller om det är fel på båda sidorna behövs en bild som visar hela filmen så att man ser båda sidorna av glaset för att kunna hantera reklamationsärendet.


Så här gör du en reklamation eller anmäler ett garantiärende

Innan du anmäler ett reklamationsärende så kontrollera noga att din beställning är korrekt speciellt om de filmer du har fått inte passar alls. Kontrollera att du har beställt till rätt karossmodell, inte årsmodell, utan karossmodell, läs mer om karossmodeller här.

Innan du kan göra en reklamation måste du så långt som möjligt slutföra monteringen av filmen. Installationer som inte är slutförda och kan visas på bild accepteras inte som reklamation.

1. Ta bilder

För att vi ska kunna hjälpa dig med en reklamation så behöver vi bilder på fordonet framifrån, bakifrån och från sidan för att kunna avgöra vilken kaross bilen har. Sen vill vi ha bilder som visar det som du anser är fel med filmen. Du hittar mer information om hur du ska fotografera din bil och ett fel i vår fotoguide.

2. Mät felet

Ett fel måste alltid anges i exakt mått dvs "det saknas X mm", inte "det saknas mellan X och Y mm". Felen måste anges i skrift. Bilder på olika mätverktyg godkänns inte då det kan uppstå tolkningsproblem. Tänk på att alltid ange totala mått dvs saknas det 5 mm på en sida och 4 mm på den andra sidan så är felet 9 mm osv.

3. Fyll i formuläret

När du har tagit bilder på bilen, på ev.fel och tagit mått på dessa är du klar att lämna in ett reklamationsärende.


Gör en Reklamation

Innan du anmäler ett reklamationsärende så kontrollera noga att din beställning är korrekt speciellt om de filmer du har fått inte passar alls. Kontrollera att du har beställt till rätt karossmodell, inte årsmodell, utan karossmodell, läs mer om karossmodeller här.


Vanligaste orsakerna till fel

Det allra vanligast felet många gör är att måtta filmen på glaset istället för att montera den. Filmen sträcks ut 5-10 mm vid monteringen och därför kräver vi att filmen ska vara monterad innan en reklamation kan göras. Sen är det många som inte sträcker ut filmen tillräckligt under monteringen. Saknas det 1-2 mm på filmen är det ett tydligt tecken på att filmen inte blivit ordentligt utsträckt och vi kommer därför att kräver om-montering innan vi tar en en reklamation på ett sådant ärende.

Sänkt pris vid ombeställning med våra Garantier!

Du vet väl om att vi erbjuder 50% rabatt på nya filmer upp till 12 månader från din första leverans. På så sätt kan du till beställa en helt ny uppsättning filmer till din bil eller bara enstaka filmer om det behövs till ett ordentligt rabatterat pris.