Reklamation

Anmäl en reklamation eller ett garantiärende

Innan du anmäler ett reklamationsärende så kontrollera noga att din beställning är korrekt speciellt om de filmer du har fått inte passar alls. Kontrollera att du har beställt till rätt karossmodell, inte årsmodell, utan karossmodell, läs mer om karossmodeller här.

Innan du kan göra en reklamation måste du så långt som möjligt slutföra monteringen av filmen. Installationer som inte är slutförda och kan visas på bild accepteras inte som reklamation.

1. Ta bilder på fordonet och på felet

För att vi ska kunna hjälpa dig med en reklamation så behöver vi bilder på fordonet framifrån, bakifrån och från sidan för att kunna avgöra vilken kaross bilen har. Sen vill vi ha bilder som visar det som du anser är fel med filmen. Du hittar mer information om hur du ska fotografera din bil och ett fel i vår fotoguide.

2. Mät felet och ange exakt mått i millimeter

Ett fel måste alltid anges i exakt mått dvs "det saknas X mm", inte "det saknas mellan X och Y mm". Felen måste anges i skrift. Bilder på olika mätverktyg godkänns inte då det kan uppstå tolkningsproblem. Tänk på att alltid ange totala mått dvs saknas det 5 mm på en sida och 4 mm på den andra sidan så är felet 9 mm osv.

3. Fyll i formuläret och skicka in

När du har tagit bilder på bilen, på ev.fel och tagit mått på dessa är du klar att lämna in ett reklamationsärende.Vanligaste orsakerna till fel

Det allra vanligast felet många gör är att måtta filmen på glaset istället för att montera den. Filmen sträcks ut 5-10 mm vid monteringen och därför kräver vi att filmen ska vara monterad innan en reklamation kan göras. Sen är det många som inte sträcker ut filmen tillräckligt under monteringen. Saknas det 1-2 mm på filmen är det ett tydligt tecken på att filmen inte blivit ordentligt utsträckt och vi kommer därför att kräver om-montering innan vi tar en en reklamation på ett sådant ärende.

Sänkt pris vid ombeställning med våra Garantier!

Du vet väl om att vi erbjuder 50% rabatt på nya filmer upp till 12 månader från din första leverans. På så sätt kan du till beställa en helt ny uppsättning filmer till din bil eller bara enstaka filmer om det behövs till ett ordentligt rabatterat pris.