EVOBRITE Fälgrengöring69.00 kr

Gör rent alla slags fälgar EVOBRITE Fälgrengöring!

EVOBRITE Fälgrengöring är den ultimata lösning för att ta bort smuts på bilfälgar. Med sin avancerade formula tar detta fälgrengöringsmedel effektivt bort allt från flygrost till bromsdamm och järnpartiklar som klamrar sig fast vid dina fälgar och och bilens lack. Bekämpa vägens smuts med EVOBRITE Fälgrengöring!

Så här gör du rent fälgarna på din bil med EVOBRITE Fälgrengöring:

 1. Spraya på medlet jämt och låt verka någon minut.
 2. När medlet skiftat färg till lila är det dags att skölja av.
 3. Vid behov bearbeta ytan med svamp/borste.
 4. Skölj noggrant av med vatten.

OBS! Produkten skall ej användas på varm eller solbelyst yta och får EJ torka in.

Flaskan innehåller 150 ml och räcker till 2-3 tvättar vid normal nedsmutsning. Spraypump ingår.

Varför välja EVOBRITE Fälgrengöring?

 • Ultimat rengöringskraft: Formulerad för att snabbt tränga igenom och upplösa de tuffaste typerna av smuts, även det som är svårt att se.
 • Multifunktionell: Perfekt för alla typer av fälgar - aluminium, stål, plast eller lackerade. Inte bara för fälgarna, utan också fantastisk på bilens lack.
 • Användarvänlig: Lätthanterlig formula som gör appliceringen enkel och effektiv, så att du kan se resultat direkt.
 • Proffsprodukt i konsumentförpackning - kvalitet till lågt pris.
 • Made in Sweden: kvalitet som som varar.

Produkter du kan behöva när du ska rengöra fälgarna

 • Tvättsvamp - en lite grövre tvättsvamp för hårt smutsade fälgar
 • Tvättborste - För riktigt smutsiga fälgar, stötfångare mm.
 • Fälgborste - med en fälgborste kommer du åt smuts i alla håligheter på fälgen.
 • Fälgpensel - används efter att du sprayat på fälgrengöringen för få rengöringsmedlet överallt.
 • Däcksvamp - rengör effektivt däck och paneler

OBS! EVOBRITE's produkter säljs endast i samband med köp av solfilm. 


Alla som säljer kemiska produkter är enligt CLP-förordningen, (EG) 1272/2008 skyldiga att informera om en produkts farliga egenskaper. Läs faroinformationen på förpackningen noga innan användning. Säkerhetsblad finns att tillgå på förfrågan.

VARNING
Skadligt vid förtäring. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik att inandas dimma/ångor/rök/sprej. Använd skyddshandskar/ögonskydd. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.Innehåll: <5% An-, non- och amfotera tensider, kalkbindare, rost lösa och ammoniak.

UFI-kod: 36A0-J0TR-900V-STJ5

PASSA PÅ ATT FRÄSCHA UPP BILEN MED EVOBRITE BILVÅRDSPRODUKTER

Fälgborste

79.00 kr
Läs mer

Fälgpensel

99.00 kr
Läs mer

Däcksvamp

29.00 kr
Läs mer

EVOBRITE Däckglans

89.00 kr
Läs mer