EVOBRITE Interiörglans79.00 kr

Fräscha upp bilen med EVOBRITE Interiörglans

Fräscha upp bilens invändiga plast- och gummiytor

EVOBRITE Interiörrengöring är ett vattenbaserat keramiskt glansmedel som fräschar upp plast- och gummilister och återställer glansen på bilens invändiga ytor. Med  EVOBRITE Interiörrengöring återupplivar du interiören och skyddar samtidigt mot framtida slitage. Säg hejdå till bleka interiörer. Glöm trista, matta ytor och välkomna en strålande finish med EVOBRITE Interiörrengöring.

Så här enkelt fräschar du upp interiören i bilen med EVOBRITE Interiörglans

 1. Ytan skall vara rengjord och torr före applicering. 
 2. Spraya i en svamp och applicera på ytan. Eller spraya direkt på ytan. 
 3. Låt torka
 4. Vill du ha mer glans, låt produkten torka några minuter och applicera igen enligt ovan.

Flaskan innehåller 150 ml. Spraypump ingår. 

Varför ska du välja EVOBRITE Interiörglans?

 • Vattenbaserat - enkelt att applicera utan kladd
 • Inte bara fräschar upp utan också bevarar resultatet länge
 • Minskar på slitaget på bilens ytor av plast- och gummi
 • Proffsprodukt i konsumentförpackning - kvalitet till lågt pris
 • Made in Sweden - kvalitet som som varar

Produkter du kan behöva när du ska fräscha upp bilen invändigt

 • Interiörsvamp - perfekt för att stryka på interiörglans på bilens instrumentbräda och paneler.
 • Interiörborste - en mjuk och fin borste för att borsta bort dam och skräp i bilens inredning.
 • Djurhårsborste - borstar effektivt upp djurhår grässtrån och partiklar från bilsäten, bagageutrymmen etc.
 • Sämskskinn - fukta duken och torka effektivt bort smuts och fläckar på bilens inredning
 • Glasputsduk - supereffektiv putsduk som ger skinande rena glasrutor.


OBS! EVOBRITE's produkter säljs endast i samband med köp av solfilm. 


Alla som säljer kemiska produkter är enligt CLP-förordningen, (EG) 1272/2008 skyldiga att informera om en produkts farliga egenskaper. Läs faroinformationen på förpackningen noga innan användning. Säkerhetsblad finns att tillgå på förfrågan.


VARNING!
Orsakar allvarlig ögonirritation. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Tvätta händerna/exponerad hud grundligt efter användning. Använd ögonskydd/handskar. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Innehållsförteckning: 1,2-benzisotiazol-3(2h)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion. Tömd/droppfri förpackning sorteras som hårdplast. Innehåller: < 5%: nonjoniska tensider, parfym.

UFI-kod: 9Q8Q-CPS0-D10D-UXTR