EVOBRITE Däckvårdspaket -20% rabatt

365.00 kr

289.00 kr

EVOBRITE Däckvårdspaket - För en oöverträffad lyster och renhet på dina hjul - 20% rabatt

Ge dina fälgar och däck den uppmärksamhet de förtjänar med EVOBRITE Däckvårdspaket. Vår omfattande lösning ger dig allt du behöver för att återställa och bevara hjulens estetiska tillstånd, vilket är avgörande för bilens totala utseende.

I EVOBRITE Däckvårdspaket ingår:

  • EVOBRITE Fälgrengöring: En kraftfull formula som effektivt avlägsnar bromsdamm, vägsalt och annan envis smuts från dina fälgar utan att skada ytan.
  • EVOBRITE Däckglans: Ger dina däck en djup svärta och en glansig finish som varar länge, samtidigt som det skyddar mot sprickbildning och blekning orsakad av väder och vind.
  • Fälgborste: Speciellt designad för att nå in i alla vrår och rengöra fälgarna noggrant innan applicering av fälgrengöring.
  • Fälgpensel: Perfekt för detaljerad applicering av fälgrengöringsmedel, så att varje del av fälgen blir fläckfritt ren.
  • Däcksvamp: En högkvalitativ svamp som säkerställer jämn applicering av däckglansen för ett professionellt slutresultat.

Använd EVOBRITE Däckvårdspaket regelbundet för att hålla dina hjul i toppskick. Med dessa produkter kommer du inte bara öka livslängden på dina fälgar och däck utan också säkerställa att din bil alltid ser bäst ut på vägen. Flaskan innehåller 150 ml. Spraypump ingår.


Alla som säljer kemiska produkter är enligt CLP-förordningen, (EG) 1272/2008 skyldiga att informera om en produkts farliga egenskaper. Läs faroinformationen på förpackningen noga innan användning. Säkerhetsblad finns att tillgå på förfrågan.

Fälgrengöring:

VARNING
Skadligt vid förtäring. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik att inandas dimma/ångor/rök/sprej. Använd skyddshandskar/ögonskydd. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.Innehåll: <5% An-, non- och amfotera tensider, kalkbindare, rost lösa och ammoniak.

UFI-kod: 36A0-J0TR-900V-STJ5

Däckglans:

FARA!
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Innehåller 60 - 80% nafta, lätt avaromatiserad; 25 -40% Hexadecyl-aminoethylaminopropyl-polydimethylsiloxane. Innehåll E,-1-,2,6,6-trimethyl-1-cyclohex-3-enyl,but-2 en-1-one. Kan orsaka en allergisk reaktion. Tömd/droppfri förpackning sorteras som hårdplast.

UFI-kod: 045D-6X09-Y00E-82YK

PASSA PÅ ATT FRÄSCHA UPP BILEN MED EVOBRITE BILVÅRDSPRODUKTER