EVOBRITE Avfettning69.00 kr

EVOBRITE alkalisk avfettning för bilar

EVOBRITE Avfettning är en högeffektiv alkalisk avfettning speciellt utformad för att avlägsna envis smuts såsom trafikfilm, insektsrester, oljeavlagringar, fågelspillning mm från bilens ytor. Den tränger djupt in i smutsen och löser upp den utan att skada bilens ytor. Förbered din bil för en fullständig tvätt eller detaljerad rengöring med denna kraftfulla lösning som effektivt tar bort de tuffaste lagren av vardagens smuts. 

Genom regelbunden användning av EVOBRITE Avfettning bibehålls inte bara bilens estetiska utseende utan den skyddar också bilens lack genom att förhindra ackumulering av skadliga ämnen. 

Så här enkelt tar du bort smuts från bilens lack innan tvätt med EVOBRITE Avfettning

 1. Se till att ytan är sval och inte utsatt för direkt  solljus. 
 2. Skaka förpackningen väl.
 3. Spraya avfettningsmedlet jämnt över den smutsiga ytan.
 4. Låt verka i cirka 5 minuter. 
 5. Skölj noggrant av ytan med vatten, gärna hett vatten för att förbättra  rengöringseffekten.

Produkten bör inte användas på varma eller solbelysta ytor. Bör inte användas på olackerade aluminiumytor. Se till att avfettningsmedlet inte torkar in på ytan innan du sköljer av den. 

Flaskan innehåller 150 ml. Spraypump ingår.

Produkter du kan behöva när du ska tvätta bilen efter avfettning

 • Tvättvante - ett skönare och skonsammare sätt att tvätta bilen.
 • Tvättsvamp - lite större tvättsvamp är utformad för att ligga skönt i handen
 • Tvättsvamp - en lite grövre tvättsvamp för hårt smutsade fälgar
 • Insektssvamp - tar snabbt och effektivt bort flugor myggor och andra insekter.
 • Tvättborste - För riktigt smutsiga fälgar, stötfångare mm.
 • Fälgborste - med en fälgborste kommer du åt smuts i alla håligheter på fälgen.
 • Torkduk - torkar enkelt och snabbt allt vatten efter tvätten för att undvika torkfläckar på lacken.
 • Sämskskinn - torka bort vätska på detaljer där torkduken inte når.

OBS! EVOBRITE's produkter säljs endast i samband med köp av solfilm. 


Alla som säljer kemiska produkter är enligt CLP-förordningen, (EG) 1272/2008 skyldiga att informera om en produkts farliga egenskaper. Läs faroinformationen på förpackningen noga innan användning. Säkerhetsblad finns att tillgå på förfrågan.

FARA

ORSAKAR ALLVARLIGA FRÄTSKADOR PÅ HUD OCH ÖGON. Förvaras inlåst och oåtkomligt för barn. Håll avskilt från livsmedel, foder, läkemedel och liknande. Skyddas mot frost. Använd ögonskydd, skyddshandskar och skyddskläder. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla inte kräkning. VID HUDKONTAKT (ÄVEN HÅRET): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning. Tömd/droppfri förpackning sorteras som hårdplast. Innehåll: NATRIUMHYDROXID, <5% Nonjoniska tensider, <5% Amfotera tensider.

UFI-Kod: E8TE-VESP-WOOY-WMMK

PASSA PÅ ATT FRÄSCHA UPP BILEN MED EVOBRITE BILVÅRDSPRODUKTER

EVOBRITE Interiörglans

79.00 kr
Läs mer

EVOBRITE Fälgrengöring

69.00 kr
Läs mer

EVOBRITE Bilschampo

89.00 kr
Läs mer

EVOBRITE Insektsborttagning

79.00 kr
Läs mer

EVOBRITE Däckglans

89.00 kr
Läs mer