Vad är IR-strålning?

IR-strålning förklarat

IR-strålning, eller infraröd strålning, är en typ av elektromagnetisk strålning som har längre våglängder än synligt ljus, men kortare våglängder än mikrovågor. IR-strålning är vanligtvis förknippad med värmestrålning och sänds ut av solen, såväl som av bränder, glödlampor och elektroniska enheter och andra varma föremål, inklusive människokroppen. 

IR-strålning kan vara skadligt om en person utsätts för det i alltför stora mängder. Långvarig exponering för höga nivåer av IR-strålning kan orsaka brännskador och skador på hud och ögon, liknande effekterna av exponering för solljus. Detta beror på att IR-strålning kan penetrera huden och värma upp de underliggande vävnaderna och orsaka skador. Dessutom kan exponering för höga nivåer av IR-strålning också leda till uttorkning och värmeslag. Detta beror på att kroppen absorberar värmeenergin från IR-strålning, vilket leder till en ökning av kroppstemperaturen.

Det är viktigt att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder när du utsätts för IR-strålning, som att bära skyddskläder och glasögon. Det är också viktigt att begränsa exponeringen för för höga nivåer av IR-strålning för att undvika de skadliga effekter det kan ha på kroppen.


EVOFILM ger ett utmärkt skydd mot skadlig IR-strålning.

  • EVO95 Black: IR-strålningsreduktion 79% (VLT 5%) 
  • EVO75 Dark: IR-strålningsreduktion 55% (VLT 25%)
  • EVO50 Smoke: IR-strålningsreduktion 48% (VLT 50%)
  • EVO25 Ice: IR-strålningsreduktion 86% (VLT 75%)