Varför är mina tonade bilrutor disiga?


Varför är mina tonade bilrutor disiga eller grumliga?

Detta är självklart irriterande och kan göra att många känner sig oroliga och det är vanligt att man känner så om man inte vet hur solfilm fungerar, men oftast är det inget fel eller dåligt med filmen. Tvärtom brukar det vara bra att filmen ibland upplevs som disig. 

Bilrutor som är tonade och upplevs som disiga eller grumliga kan orsakas av två saker, kvaliteten på filmen eller installationen. Låt oss förklara.


Produkten - Disighet  (Low Angel Haze - LAH)

Denna typ av dis (Low Angel Haze, LAH) har att göra med själva solfilmen, snarare än något mellan glaset och solfilmen. Denna typ av dis  är synlig när man tittar genom ett tonat glas som en bakruta eller en sidoruta en solig dag. När solen står i en låg vinkel på himlen är detta dimmiga utseende mest synligt. Ju högre IR-avstötning solfilmen har (infraröd avstötning), desto högre är disigheten. LAH är resultatet av att partiklar i filmen klumpar sig eller klibbar ihop i tillverkningsprocessen.

Så det är därför absolut inget konstigt att en ruta kan uppfattas som dimmigt i vissa vinklar mot solen. Tvärtom är det bra eftersom det visar att solfilmen du har installerat har ett bra skydd mot IR-strålning. Om du inte upplever dis ibland i din bil som har tonade rutor bör du snarast byta ut din solfilm mot en riktig solfilm för att undvika solens skadliga IR-strålning

EVOFILM ger ett utmärkt skydd mot skadlig IR-strålning.

  • EVO95 Black: IR-strålningsreduktion 79 % (VLT 5 %) 
  • EVO75 Dark: IR-strålningsreduktion 55 % (VLT 25 %)
  • EVO50 Smoke: IR-strålningsreduktion 48 % (VLT 50 %)
  • EVO25 Ice: IR-strålningsreduktion 86 % (VLT 75 %)


Installationen - Grumlighet


Efter att dina bilrutor har tonats kan de se grumliga eller suddiga ut och du kan se små vattenfickor samlas under filmen. Det är små vattenmolekyler som fångas mellan filmen och glaset. När rutor är tonade kan skrapan bara ta bort en viss mängd av vattnet mellan filmen och glaset. Men oroa dig inte, solfilm är ett poröst material, så det återstående vattnet kommer vanligtvis att avdunsta genom filmen och filmen kommer att härda helt till glaset.

Hur lång tid det tar för din nya solfilm att torka eller härda helt bestäms av installatörens skicklighet, utomhustemperaturen och vilken typ av film som använts. Vanligtvis tar detta under en vecka, men dåligt installerad solfilm kommer att vara grumlig i flera veckor. Det är därför många väljer att installera sin solfilm på våren och sommaren, snarare än när det är kallt ute.

Vi rekommenderar INTE att du försöker påskynda avdunstningsprocessen med en värmepistol eller genom att placera bilen i direkt solljus. Gör ditt bästa för att undvika att lägga extra stress på filmen under härdningsprocessen. Detta inkluderar att rulla fönstren upp och ner. Om du kan, lämna dina fönster stängda tills filmen är helt härdad.


Low Angel Haze förklarat av en expert

Kolla in när Ralph van Pelt från Flexfilm förklarar LAH. Han är expert på toning av bilrutor och en ledande stjärna när det kommer till att dela med sig av sin kunskap online. Han vet vad vi andra inte vet om solfilm. Tack till Flexfilm  och Ralph van Pelt .

Också stort tack till tintshield.ca  carmeltint.com   diversityautofilms.com  och pro-xpel.com.my från vilka vi ödmjukt har lånat kunskap för att skriva den här artikeln.