Lagar och regler för solfilm på bilar

Lagar o regler för toning av bilrutor

I Sverige finns särskilda regler för toning av rutor på bilar. Det är viktigt att notera att dessa regler kan komma att ändras så det är alltid en bra idé att kontrollera den senaste informationen från Transportstyrelsen innan du applicerar solfilm på ditt fordon.

Enligt nuvarande bestämmelser:

  1. Vindruta: Toning av vindrutan är i generellt inte tillåten. Ett genomskinligt solskydd är tillåtet i toppen av vindrutan, men det får inte hindra förarens sikt.

  2. Främre sidorutor: Färgning av de främre sidorutorna (förare och passagerare fram) är tillåten, men ljusgenomsläppligheten måste vara minst 70 %. Rutor vid och framför förarplats dvs. rutor i förarens siktfält "ska ha en ljusgenomsläpplighet i båda riktningarna av minst 75% för vindruta och minst 70% för annan ruta" (TSFS 2013:63, kap.31, § 10).

  3. Bakre sidorutor och bakre vindruta: Det finns inga specifika begränsningar för toning av bakre sidorutor eller den bakre vindrutan. Det är dock viktigt att se till att fordonet har tillräcklig sikt genom sidospeglar.

Transportstyrelsen kräver också att toningsmaterialet inte får orsaka någon betydande förvrängning, spegling eller färgförändring på glaset. Dessutom får toningen inte orsaka någon betydande minskning av förarens sikt eller öka risken för olyckor. Det innebär att ingen ruta får "förses med färgskikt eller film som kan medföra störande reflexer eller kan medföra risk för bländning av annan trafikant" (TSFS 2013:63, kap.31, § 5). Spegelfilm är alltså inte lagligt på någon ruta på bilen.

Det är viktigt att följa dessa bestämmelser, eftersom icke-kompatibel toning av fönster kan leda till böter, kravet på att ta bort toningen eller till och med att fordonet bedöms vara okörbart.

Vi tar inget ansvar för att den tillhandahållna informationen är korrekt avseende fakta eller över tid. Kontrollera alltid med lokala myndigheter för de senaste uppdateringarna.


Lagar och regler i Europa för toning av bilrutor 

Lagarna för toning av bilrutor varierar från land till land i Europa. Det är mycket viktigt att vara uppdaterad med gällande lagar när du reser i Europa för att inte riskera höga böter eller få bilen beslagtagen av den lokala polisen. Det är viktigt att notera att dessa regler kan ändras, så det är alltid en bra idé att konsultera den senaste informationen från lokala myndigheter.