EVOBRITE Bilschampo89.00 kr

Tvätta bilen med EVOBRITE Bilschampo!

EVOBRITE Bilschampo för dig som vill ha en blank bil utan att vaxa.

Tvätta din bil skinande ren och skyddad med EVOBRITE Bilschampo. EVOBRITE högkoncentrerade bilschampo är inte bara ett rengöringsmedel - det är en sköld för din bil. Med sin kraftfulla formula berikat med äkta carnauba vax rensar det bort envis vägsmuts, damm och sot utan att kompromissa med lackens glans.  Använd för EVOBRITE Bilschampo för bilvård på alla typer av fordon.

Så här tvättar du bilen med EVOBRITE Bilschampo:

 1. Blanda 0,5 dl (5 kapsyler) med 10 liter ljummet vatten i en hink, 
 2. Rör om för att blanda schampot med vattnet.
 3. Skapa lödder genom att doppa en svamp eller trasa i blandningen i hinken och arbeta upp ett rikligt lödder.
 4. Tvätta bilen med den löddriga svampen. Använd cirkulära rörelser för att avlägsna smuts och föroreningar.
 5. Skölj sedan av ytan med rikligt med vatten till en strålande finish.
 6. Torka av ytan med en ren trasa eller mikrofiberduk för att avlägsna överflödigt vatten och förhindra vattenfläckar.

Flaskan innehåller 150 ml. Spraypump ingår.

Funktioner som imponerar när du tvättar bilen med EVOBRITE Bilschampo:

 • Carnaubavax för omedelbar lyster och skydd.
 • Djuprengörande effekt mot de tuffaste smutspartiklarna. 
 • Idealisk för dig som vill ha en blank bil utan att ständigt behöva vaxa.
 • Proffsprodukt i konsumentförpackning - kvalitet till mindre pris.
 • Made in Sweden är kvalitet som som varar.

Produkter du kan behöva när du ska tvätta bilen

 • Tvättvante - ett skönare och skonsammare sätt att tvätta bilen.
 • Tvättsvamp - klassiker för dig som vill tvätta bilen old school.
 • Tvättsvamp - en lite grövre tvättsvamp för hårt smutsade fälgar
 • Insektssvamp - tar snabbt och effektivt bort flugor myggor och andra insekter.
 • Tvättborste - För riktigt smutsiga fälgar, stötfångare mm.
 • Fälgborste - med en fälgborste kommer du åt smuts i alla håligheter på fälgen.
 • Interiörborste - en mjuk och fin borste för att borsta bort dam och skräp i bilens inredning.
 • Torkduk - torkar enkelt och snabbt allt vatten efter tvätten för att undvika torkfläckar på lacken.
 • Sämskskinn - torka bort vätska på detaljer där torkduken inte når.


OBS! EVOBRITE's produkter säljs endast i samband med köp av solfilm. 


Alla som säljer kemiska produkter är enligt CLP-förordningen, (EG) 1272/2008 skyldiga att informera om en produkts farliga egenskaper. Läs faroinformationen på förpackningen noga innan användning. Säkerhetsblad finns att tillgå på förfrågan.

FARA!
Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarliga ögonskador. Undvik att inandas dimma, ångor eller sprej. Använd skyddshandskar och ögonskydd. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök läkarhjälp. Innehåller: NATRIUMLAURYLETERSULFAT, ALKOHOLER C9-C11, ETOXILERADE, 1,2-BENSISOTIAZOL-3(2H)-ON. 5-<15% Anjoniska tensider. 5-<15% Nonjoniska tensider. <5% Amfotera tensider. Benzisothiazolinone. Förhindra utsläpp i avlopp. Förpackningar som inte är helt tömda kan innehålla rester av farliga ämnen och ska därför omhändertas som farligt avfall. Förpackningar som är helt tömda kan lämnas för materialåtervinning.

UFI-kod: NMMR-7MHXW00P-FS96