EVOBRITE Fälgvårdspaket -25% rabatt

247.00 kr

185.00 kr

EVOBRITE Fälgvårdspaket - För en oöverträffad renhet på dina fälgar - 25% rabatt

Ge dina fälgar det utseende de förtjänar med EVOBRITE Fälgvårdspaket. Vår lösning ger dig allt du behöver för att återställa och bevara fälgarnas kondition, vilket är avgörande för bilens totala utseende.

I EVOBRITE Fälgvårdspaket ingår:

  • EVOBRITE Fälgrengöring: En kraftfull formula som effektivt avlägsnar bromsdamm, vägsalt och annan envis smuts från dina fälgar utan att skada ytan.
  • Fälgborste: Speciellt designad för att nå in i alla vrår och rengöra fälgarna noggrant innan applicering av fälgrengöring.
  • Fälgpensel: Perfekt för detaljerad applicering av fälgrengöringsmedel, så att varje del av fälgen blir fläckfritt ren.

Använd EVOBRITE Fälgvårdspaket regelbundet för att hålla dina hjul i toppskick. Med dessa produkter kommer du inte bara öka livslängden på dina fälgar utan också säkerställa att din bil alltid ser bäst ut på vägen. Flaskan innehåller 150 ml. Spraypump ingår.


Alla som säljer kemiska produkter är enligt CLP-förordningen, (EG) 1272/2008 skyldiga att informera om en produkts farliga egenskaper. Läs faroinformationen på förpackningen noga innan användning. Säkerhetsblad finns att tillgå på förfrågan.

Fälgrengöring:

VARNING
Skadligt vid förtäring. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik att inandas dimma/ångor/rök/sprej. Använd skyddshandskar/ögonskydd. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.Innehåll: <5% An-, non- och amfotera tensider, kalkbindare, rost lösa och ammoniak.

UFI-kod: 36A0-J0TR-900V-STJ5