EVOBRITE Interiörrengöringspaket 25% rabatt

383.00 kr

289.00 kr

EVOBRITE Interiörrengöringspaket - Uppnå en skinande ren interiör i din bil - 25% rabatt

Vårt omfattande paket innehåller allt du behöver för att noggrant rengöra och skydda din bils interiör, inklusive:

  • EVOBRITE Interiörrengöring – En kraftfull formula som effektivt avlägsnar smuts, fläckar och andra orenheter från bilens insida utan att skada materialen.
  • EVOBRITE Interiörglans – Ger dina inredningsdetaljer en djup glans och skyddar mot blekning och åldrande.
  • EVOBRITE Glasrengöring – Lämnar dina fönster kristallklara utan ränder eller smetigheter för optimal sikt.
  • Tvättsvamp för interiörrengöring – Specialdesignad för att vara skonsam mot interiören samtidigt som den är effektiv mot smuts.
  • Sämskskinn syntet för torkning och putsning – Absorberar snabbt vätska och ger en fläckfri finish på alla ytor.
  • Interiörsvamp för applicering av Interiörglans – Fördelar produkten jämnt över ytan och säkerställer ett långvarigt resultat.
  • Glasputsduk för glasrengöring – Mikrofiberduk som är optimerad för att ge dina fönster en spegelblank finish.

Du kan nu förlänga livslängden på din bils inredning och behålla dess fina utseende med EVOBRITE Interiörrengöringspaket. Passa på att investera i detta högkvalitativa rengöringskit till ett förmånligt pris, endast hos EVOFILM Sverige. Flaskan innehåller 150 ml. Spraypump ingår.


Alla som säljer kemiska produkter är enligt CLP-förordningen, (EG) 1272/2008 skyldiga att informera om en produkts farliga egenskaper. Läs faroinformationen på förpackningen noga innan användning. Säkerhetsblad finns att tillgå på förfrågan.

Interiörrengöring
Denna produkt är ej märkningspliktig. Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning. Förvaras säkert, oåtkomligt för barn och avskilt från livsmedel, foder, läkemedel och liknande. Skyddas mot frost. Innehåll: <5% Nonjoniskatensider, parfym. 

UFI-kod: Y2X3-R5DD-A9EX-47J1

Interiörglans:

VARNING!
Orsakar allvarlig ögonirritation. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Tvätta händerna/exponerad hud grundligt efter användning. Använd ögonskydd/handskar. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Innehållsförteckning: 1,2-benzisotiazol-3(2h)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion. Tömd/droppfri förpackning sorteras som hårdplast. Innehåller: < 5%: nonjoniska tensider, parfym.

UFI-kod: 9Q8Q-CPS0-D10D-UXTR

Glasrengöring:

Denna produkt är ej märkningspliktig. INNEHÅLL: 5-15% Alkohol, <5% Anjontensider, ammoniak och färg. Tömd/droppfri förpackning sorteras som hårdplast.

PASSA PÅ ATT FRÄSCHA UPP BILEN MED EVOBRITE BILVÅRDSPRODUKTER