EVOBRITE Däckglans89.00 kr

Ge dina däck ett oemotståndligt utseende EVOBRITE Däckglans

Med EVOBRITE Däckglans får du en produkt som effektivt återställer däckens ursprungliga svärta och lyster, samtidigt som den skapar en skyddande barriär mot smuts, salt och UV-strålning. Resultatet är inte bara vackert – det förlänger också däckens livslängd och håller dem ser nya ut längre.

Så här använder du EVOBRITE Däckglans på däcksidor, stötfångare etc.

  1. Ytan skall vara rengjord och torr före applicering.
  2. Spraya i en svamp och applicera på ytan.
  3. Om man vill ha mer glans låt produkten torka några minuter och applicera igen.
  4. Produkten går även att spraya direkt på ytan, ex däcksidor.

Flaskan innehåller 150 ml. Spraypump ingår.

Produkter du kan behöva när du ska tvätta däck och fälgar

  • Tvättsvamp - en lite grövre tvättsvamp för hårt smutsade fälgar
  • Tvättborste - För riktigt smutsiga fälgar, stötfångare mm.
  • Fälgborste - med en fälgborste kommer du åt smuts i alla håligheter på fälgen.
  • Fälgpensel - används efter att du sprayat på fälgrengöringen för få rengöringsmedlet överallt.
  • Däcksvamp - rengör effektivt däck och paneler

OBS! EVOBRITE's produkter säljs endast i samband med köp av solfilm. 


Alla som säljer kemiska produkter är enligt CLP-förordningen, (EG) 1272/2008 skyldiga att informera om en produkts farliga egenskaper. Läs faroinformationen på förpackningen noga innan användning. Säkerhetsblad finns att tillgå på förfrågan.FARA!
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Innehåller 60 - 80% nafta, lätt avaromatiserad; 25 -40% Hexadecyl-aminoethylaminopropyl-polydimethylsiloxane. Innehåll E,-1-,2,6,6-trimethyl-1-cyclohex-3-enyl,but-2 en-1-one. Kan orsaka en allergisk reaktion. Tömd/droppfri förpackning sorteras som hårdplast.

UFI-kod: 045D-6X09-Y00E-82YK

PASSA PÅ ATT FRÄSCHA UPP BILEN MED EVOBRITE BILVÅRDSPRODUKTER

EVOBRITE Interiörglans

79.00 kr
Läs mer

EVOBRITE Fälgrengöring

69.00 kr
Läs mer

EVOBRITE Bilschampo

89.00 kr
Läs mer

EVOBRITE Glasrengöring

69.00 kr
Läs mer

EVOBRITE Interiörrengöring

79.00 kr
Läs mer